مقایسه ملک ها

فروش
1,400,000,000 تومان
فروش

مستغلات

بنی هاشم, تهران

اتاق: 2متر مربع: 61

مستغلات

رحمتی

4 ماه پیش

1,400,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 61

مستغلات

4 ماه پیش