مقایسه ملک ها

250,000,000 تومان

مغازه

رباط کریم - بوستان

سرویس: 10متر مربع: 18

مغازه / غرفه

negini

3 سال پیش

250,000,000 تومان

سرویس: 10متر مربع: 18

مغازه / غرفه

3 سال پیش