مقایسه ملک ها

165,000,000 تومان

آپارتمان

میدان تسلیحات

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 66

آپارتمان مسکونی

hoseeini

11 ماه پیش

165,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 66

آپارتمان مسکونی

11 ماه پیش

150,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 8 -میدان تسلیحات

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 50

آپارتمان مسکونی

karami

11 ماه پیش

150,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 50

آپارتمان مسکونی

11 ماه پیش