مقایسه ملک ها

850,000,000 تومان
املاک نیاز تو

سرویس: 1متر مربع: 90

واحد اداری / تجاری

وفای

4 سال پیش

850,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 90

واحد اداری / تجاری

4 سال پیش