مقایسه ملک ها

فروش
850,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

واحد اداری

جردن

سرویس: 1متر مربع: 90

واحد اداری / تجاری

وفای

6 ماه پیش

850,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 90

واحد اداری / تجاری

6 ماه پیش