مقایسه ملک ها

توافقی
املاک نیاز تو

اداری

تهران - خیابان جمهوری نرسیده به پل حافظ کوچه رم

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 143

آپارتمان اداری

morteeza

4 سال پیش

توافقی

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 143

آپارتمان اداری

4 سال پیش