مقایسه ملک ها

300,000,000 تومان

آپارتمان

جنت آباد مرکزی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

خ م

11 ماه پیش

300,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

11 ماه پیش