مقایسه ملک ها

فروش
300,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

جنت آباد مرکزی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

خ م

4 ماه پیش

300,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش