مقایسه ملک ها

فروش
1,030,000,000 تومان
فروش املاک یوسف آباد
فروش

آپارتمان

منطقه 6 - میدان جهاد

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 127

آپارتمان مسکونی

س روشن

4 ماه پیش

1,030,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 127

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
1,450,000,000 تومان
فروش املاک و آپارتمان مسکونی
فروش

آپارتمان

میدان جهاد

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 160

آپارتمان مسکونی

س روشن

4 ماه پیش

1,450,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 160

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش