مقایسه ملک ها

125,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 20 - جوانمرد قصاب

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 73

آپارتمان مسکونی

mozaheri

3 سال پیش

125,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 73

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش