مقایسه ملک ها

500,000,000 تومان
آپارتمان اکازیون

آپارتمان

منطقه 18 - حسینی -فردوس

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 150

آپارتمان مسکونی

dastaviz

4 سال پیش

500,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 150

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش