مقایسه ملک ها

260,000,000 تومان
فروش آپارتمان تک واحدی

آپارتمان

تهران / منطقه07 / حشمتیه / خیابان شریعتی خیابان پلیس ک صالحیان پ 55تهران

اتاق: 2متر مربع: 90

آپارتمان مسکونی

danafar

4 سال پیش

260,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 90

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش

155,000,000 تومان

آپارتمان

حشمتیه منطقه 7

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 47

آپارتمان مسکونی

mohmaad

4 سال پیش

155,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 47

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش