مقایسه ملک ها

فروش
97,000,000 تومان
آپارتمان باز سازی شده
فروش

آپارتمان مسکونی

خلیج فارس شمالی، منطقه ۱۸

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 53

آپارتمان مسکونی

ghasemi

6 ماه پیش

97,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 53

آپارتمان مسکونی

6 ماه پیش