مقایسه ملک ها

فروش
160,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

شهر تهران - منطقه 7 - خواجه نظام غربی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

yosefi

4 ماه پیش

160,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
160,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان مسکونی

شهر تهران - منطقه 7 - خواجه نظام غربی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

abas

6 ماه پیش

160,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

6 ماه پیش