مقایسه ملک ها

فروش
2,700,000,000 تومان
فروش

مغازه

منطقه 8 - دردشت

سرویس: 2متر مربع: 105

مغازه / غرفه

sadeghiii

4 ماه پیش

2,700,000,000 تومان

سرویس: 2متر مربع: 105

مغازه / غرفه

4 ماه پیش