مقایسه ملک ها

2,700,000,000 تومان

مغازه

منطقه 8 - دردشت

سرویس: 2متر مربع: 105

مغازه / غرفه

sadeghiii

2 سال پیش

2,700,000,000 تومان

سرویس: 2متر مربع: 105

مغازه / غرفه

2 سال پیش