مقایسه ملک ها

فروش
580,000,000 تومان
خانه مسکونی
فروش

خانه مسکونی

دماوند

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 200

آپارتمان مسکونی

shadmand

4 ماه پیش

580,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 200

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
250,000,000 تومان
اجاره املاک
فروش

آپارتمان

دماوند

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

shadmaand

4 ماه پیش

250,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
470,000,000 تومان
املاک و ویلا
فروش

ویلا

دماوند

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 50

ویلا

محمد شاه محمدی

4 ماه پیش

470,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 50

ویلا

4 ماه پیش

فروش
280,000,000 تومان
ویلا نیاز تو
فروش

ویلا

دماوند

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

ویلا

محمد شاه محمدی

4 ماه پیش

280,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

ویلا

4 ماه پیش

فروش
1,500,000,000 تومان
رهن ویلا
فروش

ویلا

دماوند, استان تهران

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 100

ویلا

محمد شاه محمدی

4 ماه پیش

1,500,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 100

ویلا

4 ماه پیش

فروش
520,000,000 تومان
ویلا و املاک نیاز تو
فروش

ویلا

دماوند

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 150

ویلا

محمد شاه محمدی

4 ماه پیش

520,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 150

ویلا

4 ماه پیش

فروش
2,000,000,000 تومان
املاک و ویلا نیاز تو
فروش

ویلا

دماوند

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 300

ویلا

محمد شاه محمدی

4 ماه پیش

2,000,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 300

ویلا

4 ماه پیش

فروش
880,000,000 تومان
فروش ویلا
فروش

ویلا

دماوند

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 150

ویلا

محمد شاه محمدی

4 ماه پیش

880,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 150

ویلا

4 ماه پیش

فروش
670,000,000 تومان
فروش املاک و ویلا
فروش

ویلا

دماوند

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 120

ویلا

محمد شاه محمدی

4 ماه پیش

670,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 120

ویلا

4 ماه پیش