مقایسه ملک ها

فروش
220,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

قلمستان-برادران جوادیان منطقه 11

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

madani

4 ماه پیش

220,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش