مقایسه ملک ها

220,000,000 تومان

آپارتمان

قلمستان-برادران جوادیان منطقه 11

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

madani

3 سال پیش

220,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش