مقایسه ملک ها

فروش
50,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

رباط کریم - پرند

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

rahimi

4 ماه پیش

50,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
35,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

رباط کریم

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

کریم

4 ماه پیش

35,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش