مقایسه ملک ها

50,000,000 تومان

آپارتمان

رباط کریم - پرند

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

rahimi

2 سال پیش

50,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

35,000,000 تومان

آپارتمان

رباط کریم

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

کریم

2 سال پیش

35,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش