مقایسه ملک ها

1,820,000,000 تومان

مغازه

منطقه 1 - رستم آباد

متر مربع: 28

مغازه / غرفه

akbari

3 سال پیش

1,820,000,000 تومان

متر مربع: 28

مغازه / غرفه

3 سال پیش