مقایسه ملک ها

2,400,000,000 تومان
فروش باغ ویلا

ویلا

دماوند - رودهن

اتاق: 4سرویس: 2متر مربع: 400

ویلا

محمد شاه محمدی

10 ماه پیش

2,400,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 2متر مربع: 400

ویلا

10 ماه پیش

280,000,000 تومان

ویلا

شهر دماوند - رودهن

اتاق: 4سرویس: 1متر مربع: 100

ویلا

farahmand

10 ماه پیش

280,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 1متر مربع: 100

ویلا

10 ماه پیش