مقایسه ملک ها

فروش
2,400,000,000 تومان
فروش باغ ویلا
فروش

ویلا

دماوند - رودهن

اتاق: 4سرویس: 2متر مربع: 400

ویلا

محمد شاه محمدی

4 ماه پیش

2,400,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 2متر مربع: 400

ویلا

4 ماه پیش

فروش
280,000,000 تومان
فروش

ویلا

شهر دماوند - رودهن

اتاق: 4سرویس: 1متر مربع: 100

ویلا

farahmand

4 ماه پیش

280,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 1متر مربع: 100

ویلا

4 ماه پیش