مقایسه ملک ها

4,000,000 تومان/ماهیانه
آپارتمان مبله

آپارتمان

تهران / منطقه01 / زعفرانيه / زعفرانيه - سوداچى

اتاق: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

مجيد قارون

11 ماه پیش

4,000,000 تومان/ماهیانه

اتاق: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

11 ماه پیش

540,000,000 تومان

آپارتمان

زعفرانیه نیاززاده

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 56

آپارتمان مسکونی

رحمتی

12 ماه پیش

540,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 56

آپارتمان مسکونی

12 ماه پیش