مقایسه ملک ها

185,000,000 تومان

آپارتمان

خیابان زنجان جنوبی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 63

آپارتمان مسکونی

noralah

11 ماه پیش

185,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 63

آپارتمان مسکونی

11 ماه پیش