مقایسه ملک ها

فروش
185,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

خیابان زنجان جنوبی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 63

آپارتمان مسکونی

noralah

4 ماه پیش

185,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 63

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش