مقایسه ملک ها

328,500,000 تومان
آپارتمان نیاز تو

آپارتمان

سازمان برنامه جنوبی / بلوار فردوس غرب.سازمان برنامه جنوبی.کوچه 22 شرقی

اتاق: 2متر مربع: 73

آپارتمان مسکونی

bina

3 سال پیش

328,500,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 73

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش