مقایسه ملک ها

فروش
328,500,000 تومان
آپارتمان نیاز تو
فروش

آپارتمان

سازمان برنامه جنوبی / بلوار فردوس غرب.سازمان برنامه جنوبی.کوچه 22 شرقی

اتاق: 2متر مربع: 73

آپارتمان مسکونی

bina

4 ماه پیش

328,500,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 73

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش