مقایسه ملک ها

238,000,000 تومان

آپارتمان

سرآسیاب مهرآباد

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 99

آپارتمان مسکونی

gholizade

8 ماه پیش

238,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 99

آپارتمان مسکونی

8 ماه پیش