مقایسه ملک ها

فروش
310,000,000 تومان
فروش آپارتمان مسکونی
فروش

آپارتمان

المهدی / سردارجنگل شمالي - پنج تن - المهدي - كوچه ششم غربي

اتاق: 2متر مربع: 72

آپارتمان مسکونی

hasheemii

4 ماه پیش

310,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 72

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش