مقایسه ملک ها

فروش
590,000,000 تومان
فروش

مغازه

سلسبیل شمالی، منطقه ۱۰

متر مربع: 24

مغازه / غرفه

baghii

4 ماه پیش

590,000,000 تومان

متر مربع: 24

مغازه / غرفه

4 ماه پیش