مقایسه ملک ها

590,000,000 تومان

مغازه

سلسبیل شمالی، منطقه ۱۰

متر مربع: 24

مغازه / غرفه

baghii

6 ماه پیش

590,000,000 تومان

متر مربع: 24

مغازه / غرفه

6 ماه پیش