مقایسه ملک ها

106,000,000 تومان
فروش فوری آپارتمان

آپارتمان

منطقه 10 - سلیمانی- تیموری

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 41

آپارتمان مسکونی

danaai

3 سال پیش

106,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 41

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش