مقایسه ملک ها

توافقی
آپارتمان سه خوابه

آپارتمان

تهران / منطقه07 / عباس آباد – اندیشه / سهروردی شمالی اندیشه دوم

اتاق: 3متر مربع: 67

آپارتمان اداری

مهدی باقی

3 سال پیش

توافقی

اتاق: 3متر مربع: 67

آپارتمان اداری

3 سال پیش