مقایسه ملک ها

فروشفوق العاده
243,000,000 تومان
فروشفوق العاده

آپارتمان

شریعتی جنوبی کلیم کاشانی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

donya

5 ماه پیش

243,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

5 ماه پیش

فروشفوق العاده
243,000,000 تومان
فروشفوق العاده

آپارتمان

شریعتی جنوبی کلیم کاشانی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

donya

5 ماه پیش

243,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

5 ماه پیش