مقایسه ملک ها

توافقی
آپارتمان شمس آباد

آپارتمان

تهران / منطقه04 / شمس آباد - مجیدیه شمالی / شمس آباد ریحانی کوچه یاس

اتاق: 2متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

bagh

3 سال پیش

توافقی

اتاق: 2متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

1,188,000,000 تومان

مغازه

منطقه 4 - شمس آباد و مجیدیه

سرویس: 1متر مربع: 49

مغازه / غرفه

ganjiii

3 سال پیش

1,188,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 49

مغازه / غرفه

3 سال پیش

485,000,000 تومان

آپارتمان

شمس آباد ریحانی کوچه یاس

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

bagheri

3 سال پیش

485,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش