مقایسه ملک ها

فروش
توافقی
آپارتمان شمس آباد
فروش

آپارتمان

تهران / منطقه04 / شمس آباد - مجیدیه شمالی / شمس آباد ریحانی کوچه یاس

اتاق: 2متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

bagh

4 ماه پیش

توافقی

اتاق: 2متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
1,188,000,000 تومان
فروش

مغازه

منطقه 4 - شمس آباد و مجیدیه

سرویس: 1متر مربع: 49

مغازه / غرفه

ganjiii

4 ماه پیش

1,188,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 49

مغازه / غرفه

4 ماه پیش

فروش
485,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

شمس آباد ریحانی کوچه یاس

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

bagheri

4 ماه پیش

485,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش