مقایسه ملک ها

فروش
570,000,000 تومان
فروش مغازه
فروش

مغازه

منطقه 5 - شهران جنوبی

متر مربع: 22

مغازه / غرفه

khosravi

4 ماه پیش

570,000,000 تومان

متر مربع: 22

مغازه / غرفه

4 ماه پیش