مقایسه ملک ها

570,000,000 تومان
فروش مغازه

مغازه

منطقه 5 - شهران جنوبی

متر مربع: 22

مغازه / غرفه

khosravi

11 ماه پیش

570,000,000 تومان

متر مربع: 22

مغازه / غرفه

11 ماه پیش