مقایسه ملک ها

570,000,000 تومان
فروش مغازه

مغازه

منطقه 5 - شهران جنوبی

متر مربع: 22

مغازه / غرفه

khosravi

3 سال پیش

570,000,000 تومان

متر مربع: 22

مغازه / غرفه

3 سال پیش