مقایسه ملک ها

فروش
409,000,000 تومان
آپارتمان شهرک دانشگاه
فروش

آپارتمان

منطقه 21 - شهرک دانشگاه تهران

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 150

آپارتمان مسکونی

manesh

4 ماه پیش

409,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 150

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش