مقایسه ملک ها

فروش
450,000,000 تومان
فروش

مغازه

منطقه 22 - شهرک صدرا

متر مربع: 20

مغازه / غرفه

khani

4 ماه پیش

450,000,000 تومان

متر مربع: 20

مغازه / غرفه

4 ماه پیش