مقایسه ملک ها

450,000,000 تومان

مغازه

منطقه 22 - شهرک صدرا

متر مربع: 20

مغازه / غرفه

khani

3 سال پیش

450,000,000 تومان

متر مربع: 20

مغازه / غرفه

3 سال پیش