مقایسه ملک ها

1,859,000,000 تومان
املاک با سند

آپارتمان

منطقه 2 - دریا

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 143

آپارتمان مسکونی

astarai

4 سال پیش

1,859,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 143

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش

1,550,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 2 - دریا

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 140

آپارتمان مسکونی

askari

4 سال پیش

1,550,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 140

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش

1,705,000,000 تومان

آپارتمان

شهرک غرب دریا

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 155

آپارتمان مسکونی

hamedani

4 سال پیش

1,705,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 155

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش

964,800,000 تومان

آپارتمان

شهرک غرب بلواردادمان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 134

آپارتمان مسکونی

رحمتی

4 سال پیش

964,800,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 134

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش

1,309,000,000 تومان

آپارتمان

شهرک غرب هرمزان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 154

آپارتمان مسکونی

رحمتی

4 سال پیش

1,309,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 154

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش

1,225,500,000 تومان

آپارتمان

شهرک غرب فلامک شمالی

اتاق: 3متر مربع: 129

آپارتمان مسکونی

رحمتی

4 سال پیش

1,225,500,000 تومان

اتاق: 3متر مربع: 129

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش

330,000,000 تومان

آپارتمان

شهرک غرب - بلوار فرحزادی - خ ارغوان غربی- چهارراه درختی- مجتمع ارغوان - طبقه 10

اتاق: 2متر مربع: 127

آپارتمان مسکونی

رحمتی

4 سال پیش

330,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 127

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش

1,364,999,936 تومان

آپارتمان

تهران شهرک غرب توحید

اتاق: 3متر مربع: 130

آپارتمان مسکونی

رحمتی

4 سال پیش

1,364,999,936 تومان

اتاق: 3متر مربع: 130

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش

524,000,000 تومان

آپارتمان

شهرک غرب فاز 4 خ فلامک شمالی

اتاق: 3متر مربع: 131

آپارتمان مسکونی

رحمتی

4 سال پیش

524,000,000 تومان

اتاق: 3متر مربع: 131

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش