مقایسه ملک ها

260,000,000 تومان

آپارتمان

شهر زیبا

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

خورشیدی

8 ماه پیش

260,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

8 ماه پیش