مقایسه ملک ها

260,000,000 تومان

آپارتمان

شهر زیبا

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

خورشیدی

3 سال پیش

260,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش