مقایسه ملک ها

220,000,000 تومان
آپارتمان 70 متری

آپارتمان

منطقه 11 - شیخ هادی

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان مسکونی

bsayeri

4 سال پیش

220,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش

350,000,000 تومان

مغازه

منطقه 11 - شیخ هادی

سرویس: 1متر مربع: 17

مغازه / غرفه

rozbehi

4 سال پیش

350,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 17

مغازه / غرفه

4 سال پیش

285,000,000 تومان
فروش آپارتمان مسکونی 67 متری

اتاق: 2سرویس: 1متر: 67

آپارتمان مسکونی

aslam

4 سال پیش

285,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر: 67

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش