مقایسه ملک ها

فروش
220,000,000 تومان
آپارتمان 70 متری
فروش

آپارتمان

منطقه 11 - شیخ هادی

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان مسکونی

bsayeri

4 ماه پیش

220,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
350,000,000 تومان
فروش

مغازه

منطقه 11 - شیخ هادی

سرویس: 1متر مربع: 17

مغازه / غرفه

rozbehi

4 ماه پیش

350,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 17

مغازه / غرفه

4 ماه پیش

فروش
285,000,000 تومان
آپارتمان مسکونی 67 متری
فروش

آپارتمان مسکونی

شیخ هادی

اتاق: 2سرویس: 1متر: 67

آپارتمان مسکونی

aslam

6 ماه پیش

285,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر: 67

آپارتمان مسکونی

6 ماه پیش