مقایسه ملک ها

380,000,000 تومان
آپارتمان نما سنگ

آپارتمان

منطقه 2 - صادقیه

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

maleek

3 سال پیش

380,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

460,000,000 تومان

مغازه

منطقه 2 - صادقیه

متر مربع: 15

مغازه / غرفه

farhadi

3 سال پیش

460,000,000 تومان

متر مربع: 15

مغازه / غرفه

3 سال پیش