مقایسه ملک ها

فروش
380,000,000 تومان
آپارتمان نما سنگ
فروش

آپارتمان

منطقه 2 - صادقیه

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

maleek

4 ماه پیش

380,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
460,000,000 تومان
فروش

مغازه

منطقه 2 - صادقیه

متر مربع: 15

مغازه / غرفه

farhadi

4 ماه پیش

460,000,000 تومان

متر مربع: 15

مغازه / غرفه

4 ماه پیش