مقایسه ملک ها

فروش
200,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

منطقه 14 - صددستگاه

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 64

آپارتمان مسکونی

ghanbari

4 ماه پیش

200,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 64

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش