مقایسه ملک ها

200,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 14 - صددستگاه

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 64

آپارتمان مسکونی

ghanbari

9 ماه پیش

200,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 64

آپارتمان مسکونی

9 ماه پیش