مقایسه ملک ها

فروش
450,000,000 تومان
کلنگی
فروش

کلنگی

منطقه 20 - ظهیر آباد و ابن بابویه

متر مربع: 90

کلنگی

abasssi

4 ماه پیش

450,000,000 تومان

متر مربع: 90

کلنگی

4 ماه پیش