مقایسه ملک ها

450,000,000 تومان
کلنگی

کلنگی

منطقه 20 - ظهیر آباد و ابن بابویه

متر مربع: 90

کلنگی

abasssi

3 سال پیش

450,000,000 تومان

متر مربع: 90

کلنگی

3 سال پیش