مقایسه ملک ها

فروش
1,950,000,000 تومان
فروش

مغازه

منطقه 4 - علم و صنعت

سرویس: 1متر مربع: 56

مغازه / غرفه

amiirii

4 ماه پیش

1,950,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 56

مغازه / غرفه

4 ماه پیش