مقایسه ملک ها

60,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه ۱، خیابان فرشته

اتاق: 2متر مربع: 86

آپارتمان مسکونی

رحمتی

10 ماه پیش

60,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 86

آپارتمان مسکونی

10 ماه پیش