مقایسه ملک ها

رهن و اجاره
60,000,000 تومان
رهن و اجاره

آپارتمان

منطقه ۱، خیابان فرشته

اتاق: 2متر مربع: 86

آپارتمان مسکونی

رحمتی

5 ماه پیش

60,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 86

آپارتمان مسکونی

5 ماه پیش