مقایسه ملک ها

فروشتجاری
570,000,000 تومان
ملک تجاری
فروشتجاری

ملک تجاری

فلاح - 20متری فلاح

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 84

آپارتمان تجاری

mohamad

6 ماه پیش

570,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 84

آپارتمان تجاری

6 ماه پیش