مقایسه ملک ها

فروش
730,000,000 تومان
املاک یوسف آباد
فروش

آپارتمان

منطقه 6 - قزل قلعه

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 104

آپارتمان مسکونی

س روشن

4 ماه پیش

730,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 104

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
445,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

منطقه 6 - قزل قلعه

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

rastegari

4 ماه پیش

445,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش