مقایسه ملک ها

730,000,000 تومان
املاک یوسف آباد

آپارتمان

منطقه 6 - قزل قلعه

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 104

آپارتمان مسکونی

س روشن

3 سال پیش

730,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 104

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

445,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 6 - قزل قلعه

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

rastegari

3 سال پیش

445,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش