مقایسه ملک ها

130,000,000 تومان
آپارتمان شیک

آپارتمان

تهران / منطقه11 / مخصوص

اتاق: 2متر مربع: 52

آپارتمان مسکونی

golbarg

3 سال پیش

130,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 52

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

105,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 11 - مخصوص

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 39

آپارتمان مسکونی

haris

3 سال پیش

105,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 39

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش