مقایسه ملک ها

فروش
130,000,000 تومان
آپارتمان شیک
فروش

آپارتمان

تهران / منطقه11 / مخصوص

اتاق: 2متر مربع: 52

آپارتمان مسکونی

golbarg

4 ماه پیش

130,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 52

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
105,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

منطقه 11 - مخصوص

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 39

آپارتمان مسکونی

haris

4 ماه پیش

105,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 39

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش