مقایسه ملک ها

فروش
55,000,000 تومان
ملک کلید نخورده
فروش

آپارتمان

شهر ملارد

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

mirzaii

4 ماه پیش

55,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
60,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

ملارد

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

mirzai

4 ماه پیش

60,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش