مقایسه ملک ها

55,000,000 تومان
ملک کلید نخورده

آپارتمان

شهر ملارد

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

mirzaii

4 سال پیش

55,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش

60,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

mirzai

4 سال پیش

60,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش