مقایسه ملک ها

675,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 12 - ایران

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 136

آپارتمان مسکونی

675,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 136

آپارتمان مسکونی