مقایسه ملک ها

فروشاداری
700,000,000 تومان
فروشاداری

واحد اداري ميدان فردوسي

میدان فردوسی, تهران, استان تهران, ایران

اتاق: 3سرویس: qمتر مربع: 106

آپارتمان اداری

mrtajik

6 ماه پیش

700,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: qمتر مربع: 106

آپارتمان اداری

6 ماه پیش