مقایسه ملک ها

177,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 15 - مینایی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

abadi

3 سال پیش

177,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش