مقایسه ملک ها

200,000,000 تومان
فروش ملک

آپارتمان

منطقه 14 - مینای شمالی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 62

آپارتمان مسکونی

malakoti

8 ماه پیش

200,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 62

آپارتمان مسکونی

8 ماه پیش

95,000,000 تومان
آپارتمان مسکونی در نیاز تو

آپارتمان مسکونی

مینای شمالی منطقه 14

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 37

آپارتمان مسکونی

karimi

10 ماه پیش

95,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 37

آپارتمان مسکونی

10 ماه پیش