مقایسه ملک ها

71,875,000,000 تومان
کلنگی

کلنگی

تهران / منطقه12 / بازار / خیابان ناصر خسرو نرسیده به بازار بزرگ

متر مربع: 575

آپارتمان تجاری

elahi

3 سال پیش

71,875,000,000 تومان

متر مربع: 575

آپارتمان تجاری

3 سال پیش