مقایسه ملک ها

فروش
71,875,000,000 تومان
کلنگی
فروش

کلنگی

تهران / منطقه12 / بازار / خیابان ناصر خسرو نرسیده به بازار بزرگ

متر مربع: 575

آپارتمان تجاری

elahi

4 ماه پیش

71,875,000,000 تومان

متر مربع: 575

آپارتمان تجاری

4 ماه پیش