مقایسه ملک ها

150,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 14 - نیکنام

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 54

آپارتمان مسکونی

bahmani

8 ماه پیش

150,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 54

آپارتمان مسکونی

8 ماه پیش