مقایسه ملک ها

فروش
140,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

منطقه 15 - هاشم آباد

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 67

آپارتمان مسکونی

140,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 67

آپارتمان مسکونی