مقایسه ملک ها

140,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 15 - هاشم آباد

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 67

آپارتمان مسکونی

140,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 67

آپارتمان مسکونی